کافه رسانه

فازغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه سراسری یزد هستم. حدود یک سال در این رشته کار کردم ولی دغدغه های شخصی ام مرا به سمت و سوی حوزه علوم انسانی سوق داد چراکه گمان میکردم کار در رشته عمران نمی توانست پاسخگوی نیازهای درونی ام باشد!
در حال حاضر دانشجو رشته مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما هستم و کافه رسانه حیات خلوتی است برای سیاه نوشت هایی از جنس فکرها و دغدغه هایم که شاید انتشار و انتقادهایی که به آن ها می شود بتواند مسیری را برای رشدم فراهم کند
پس علی الله ...